Kabir M Love Play as Gandhi in Bhojpuri film Khuddar

Bollywood Press photographer Kabir M Love Play as Gandhi in Bhojpuri Film Khuddar . Tanvi Multimedia Producer by Deepak Shah Dir by Dinesh Yadav . Cast Gunjan singh Anjana singh , Manoj Tiger ,Sanjay Tiwari , Karan Pandy ,Nisha Dubey ,ect ..