Glitz & Glamour

John Abraham, Bhagyashree, Subhash Ghai & Amyra Dastur attend Princess India function

Photos by Kabir M Ali John Abraham,Bhagyashree,Subhash Ghai & Amyra Dastur Attends Princess India (4)John Abraham,Bhagyashree,Subhash Ghai & Amyra Dastur Attends Princess India (5)John Abraham,Bhagyashree,Subhash Ghai & Amyra Dastur Attends Princess India (6)John Abraham,Bhagyashree,Subhash Ghai & Amyra Dastur Attends Princess India (8)John Abraham,Bhagyashree,Subhash Ghai & Amyra Dastur Attends Princess India (9)John Abraham,Bhagyashree,Subhash Ghai & Amyra Dastur Attends Princess India (14)